TINH CHẤT NHAU THAI PLACELEB PEPTIDES – PLACENTA EXTRACT 100% (60 NGÀY)