TINH CHẤT NHAU THAI PLACELEB PEPTIDES – PLACENTA EXTRACT 100% (30 NGÀY)